HEB JE VRAGEN?

Hier zijn enkele antwoorden

Waarom doe je dit?

Doorheen de jaren in mijn fysieke praktijk begeleidde ik reeds meerdere malen mensen die voor korte en langere tijden in het buitenland verbleven (en dat vandaag soms nog doen). Hun beslissing was bij sommigen eerder impulsief, bij anderen erg doordacht en onderdeel van carrièreplan..

 

Wanneer zij in België waren, kwamen ze spreken. Tijdens hun verblijf in het buitenland werden de sessies waar aangewezen soms verder gezet mits gebruik van de hedendaagse digitale technologieën. Het was een zoeken naar een manier om de gehele eigen manier van werken binnen face-to-face gesprekken te transfereren naar een spreken en werken mits passeren via een derde punt, namelijk een technologische machine: de computer. Dit bleek mogelijk te zijn en bleek een oplossing te kunnen bieden voor het gebrek aan Nederlandstalige therapeuten in hun buitenlandse verblijfplaats!

Engels en Franstalige coaches of therapeuten waren soms wel beschikbaar. Doch dit was niet de taal van hun voorkeur om over hun besoignes te spreken daar zij vonden dat ze niet genoeg uitgelegd en verteld kregen wat ze wérkelijk wilden uitspreken. Bovendien waren deze hulpverleners niet vertrouwd met de Belgische cultuur.

Deze ervaringen, gecombineerd met een grote interesse in de wereld en mijn eigen intercontinentale reizen hebben me de beslissing doen nemen mijn praktijk 100% te transformeren naar een online praktijk gericht naar expats

Met mijn online praktijk wil ik tegemoet komen aan de vraag van Belgische internationale bedrijven en Vlamingen in de wereld om in hun moedertaal te kunnen spreken, hen te ondersteunen in hun proces en oplossingen te vinden.

Welke garanties heb ik dat mijn probleem wordt opgelost?


- Return on Investment -

Return on Investment-studies verschenen in onder meer People Management, Harvard Business Review, Personnel Today en het Return On Investment instituut benadrukken allemaal het belang van het meten van de ROI op investeringen in coaching.

Deze studies besluiten dat in het algemeen elke €1 die wordt besteed aan triple loop coaching (dit wil zeggen coaching op niveau van gedrag & vaardigheden, waarden&overtuigingen en op niveau van identiteit&missie), de leidinggevenden en de gehele organisatie een return van investment opleveren tussen de €5 en €10. De voordelen van coaching worden zichtbaar in beter leiderschap, communicatie en samenwerking waardoor de gehele organisatie kan profiteren van het resultaat van meer gemotiveerde, beter presterende en gelukkigere medewerkers. 

Geen coach of therapeut kan garanderen dat elk probleem wordt opgelost. Coaching (en ook  therapie) gaat nooit over het kopen van oplossingen, wel over inzetten op reflectie, inzichten opdoen en van daaruit komen tot veranderingen met betrekking tot de vooropgestelde doelen.
 

Coaching (en ook therapie) focust steeds op uitzoeken wat het échte probleem, de échte uitdaging is; coaching is geen oppervlakkig gegeven, het is werken. 

Elk proces is een uiterst persoonlijk proces dat voor iedereen anders verloopt. 

Wat ik altijd garandeer is: 

 • dat door mijn interventies je meer inzicht zal krijgen in jezelf en de oorzaak van je moeilijkheden

 • mijn volle aanwezigheid

 • mensen steeds onbevangen en onpartijdig beluisteren

 • mensen ten alle tijde au sérieux nemen

 • werken in co-creatie

​​

Waar we precies zullen uitkomen valt nooit helemaal te voorspellen. Dat het een boeiende reis wordt zeker en vast wel.

100% online, werkt dat wel?

Wat voor de ene werkt, werkt niet per definitie ook voor de ander. Het enige wat je kan doen om dit te weten te komen is dit proberen.

Er is reeds onderzoek gedaan naar deze manier van werken, echter dit is vandaag nog beperkt. Dit om de eenvoudige reden dat internet pas sinds de jaren '90 van vorige eeuw toegankelijk werd voor het brede publiek en pas zeer recent de mogelijkheden bestaan (denk onder meer aan beveiligde verbindingen en kwalitatief goede video conference-call mogelijkheden) om dit ook therapeutisch te gaan inzetten.

 

De impact van de informatie technologie en brede toegankelijkheid van het internet  is een van de grootste veranderingen voor de mensheid sinds de uitvinding van de klok (waardoor de tijd werd georganiseerd), de opkomst van de boekdrukkunst (waardoor kennis wijd verspreid kon worden) en de industriële revolutie. 

Bij iedere innovatie blijft de geschiedenis zich herhalen. Er ontstaat een groep die de opportuniteiten hiervan inziet en angstige mensen die geloven dat het de ondergang van de samenleving wordt. Ik geloof in opportuniteiten, weliswaar kritisch overdacht en de veiligheid steeds voorop stellend.

 

Zeker voor jou als expat geloof ik dat het online kunnen werken aan je moeilijkheden in je eigen moedertaal het voordeel heeft dat we dit kunnen doen zonder ons in dezelfde fysieke ruimte en/of tijdzone hoeven te bevinden.

Het állerbelangrijkste element is of het 'werkt' tussen jou en mij, net zoals je dat bij in-coaching zou moeten uitzoeken. En dat kunnen we alleen maar te weten komen door het uit te proberen.

Kan iedereen bij je terecht?

Wie verhuist naar het buitenland (kort of lang) heeft daar steeds een zeer goede reden voor: je werk  (of dat van je partner), een stage, een nieuwe start, je pensioenjaren... Eens aangekomen wordt je geconfronteerd met een andere cultuur, taal en manier van leven. De kans is groot dat je op een gegeven moment toch jezelf tegen komt. Het jezelf oriënteren in de nieuwe omgeving, er je weg vinden thuis en/of op het werk is een proces dat niet bij iedereen een goed beloop kent.

 

Spreken met je partner of met andere mensen uit je vaderland komt dit proces vaak ten goede maar is soms onmogelijk of onvoldoende. Mogelijks had je ook reeds voor je vertrek een aantal moeilijkheden.

Ik werk samen met Belgische internationale bedrijven met een hart voor expats en alle Vlamingen in de wereld.

Een belangrijkere voorwaarde om bij mij terecht te kunnen is dat je verdraagt dat de gesprekken via video conference-call verlopen en je een manier weet (of kan uitvinden) om om te gaan met de aanwezigheid van de camera waardoor het online spreken met beeld mogelijk wordt.

Is spreken in mijn moedertaal van belang?

Zoals met alles is er geen standaard die voor iedereen geldt, doch voor velen is dit wel degelijk zo. Of spreken over wat jou bezig houdt en last bezorgt in het Nederlands dus dé beste taal is voor jou, is een zaak die je doorgaans het beste zelf kan uitzoeken.
 

Misschien heb je het zelf al gemerkt (en onderzoek bevestigt dat ook) dat meertalige mensen steeds terug keren naar hun moedertaal wanneer er wordt gesproken over hun gevoelswereld. En zeker en vast wanneer het thema's betreft zoals liefde, het eigen lichaam en de dood. ​

Voor de meeste mensen laat het in je moedertaal kunnen spreken toe om vlot en genuanceerd te kunnen spreken over wat je bezig houdt, wat je voelt en wat je denkt. Als jij op zoek bent naar een plaats waar je in het Vlaams kan spreken, dan ben je hier op de juiste plek.
 

Hoe werk je en welke achtergrond heb je?

Ik ben coach (triple-loop coaching volgens de ethische code van het ICF) met een achtergrond van 14 jaar werk als rouw-en verliestherapeut, beeldend therapeut beeldend en psychoanalytisch psychotherapeut werkzaam zowel met bedrijven als particulieren.

Als coach (ICF standards) werk ik vanuit de psychologie van Jung, systemisch denken, NLP, geweldloze communicatie, ‘transformational presence’,  ‘Conversational Intelligence’, en andere recente disciplines.

Mijn werk draait om het ondersteunen van mensen en transformaties te bekomen zodat zij meer het leven kunnen leiden dat bij hen past in zowel professionele als persoonlijke context. Permanente vorming en supervisie stelt me in staat om mezelf kritisch te blijven bevragen, en nieuwe ideeën en invalshoeken in te zetten ten behoeve van het welzijn van iedereen waar ik mee werk.

Heb ik nog iets anders nodig dan een laptop en internetverbinding?

Slechts één andere ingrediënt is nodig: een ruimte waar je tijdens ons gesprek niet kan gestoord worden en je vrijuit kan spreken.

Kan ik gekleed in mijn pyjama en zittend in mijn bed een sessie hebben?

Ga jij gekleed in je pyjama naar je werk of je tandarts?

Zou je in je pyjama naar me toe komen mochten we een afspraak hebben in mijn praktijkruimte?

Nee? Waarom zou je dat nu dan wel doen?

Net zoals wanneer je zou plaats nemen in de zetel voor me in mijn kabinet gelden er een aantal regels; etiquette regels:

 • je bent op tijd (je ontvangt steeds een link naar de digitale gespreksruimte; ben je later dan gaat dit van de voorzien tijd af)

 • betalingen zijn voldaan vóór aanvang van de sessie / reeks.

 • je zorg ervoor dat je je op een plaats bevindt waar je niet gestoord wordt en er gedurende ons gesprek geen andere mensen kunnen binnen komen in de ruimte waar jij je bevindt

 • je gsm staat op stil

 • binnenkomende gesprekken worden niet opgenomen

 • radio en televisie staan uit (tenzij we hier samen afspraken rond hebben gemaakt)

 • gemiste afspraken worden vergoed (tenzij anders overeen gekomen)

EXPAT PSYCHE

online coaching en therapie
 

rebekka@expatpsyche.be

+32 (0)486 920 134

Heb je een suggestie of feedback? Ik hoor het graag!