HET TRAUMA VOORBIJ

Een 12-weken traject

Zo goed als alle mensen die met mij aan het werk gaan, doen dat omdat ze op een of andere manier zelf dingen anders willen. Als je iets ingrijpend hebt meegemaakt, wat je perplex deed staan, dan is het goed mogelijk dat je bepaald moment op een punt komt waarbij je echt niet meer weet wat je moet doen om minder last te gaan hebben van de klachten die je hebt ontwikkeld.

 

Wie echt lijdt en verdriet ervaart van zijn/haar klachten, heeft er baat bij om de hulp van iemand in te roepen om verandering te bekomen. 

"Trauma" (een ingrijpende gebeurtenis/ontmoeting/gehoorde uitspraak) is een uiterst persoonlijke ervaring. Immers, wat 'traumatisch is voor de ene persoon, is dat niet noodzakelijk voor iemand anders. Het betreft bovendien niet per definitie een op zich staande gebeurtenis.

Ook levensgebeurtenissen zoals de geboorte van een kind, het verlies van een (ongeboren) kind, seksuele betrekkingen an sich; huwen met je partner, ziekte en dood kunnen iemand sprakeloos maken en hele reeks klachten met zich meebrengen. Het is niet omdat deze zaken 'nu eenmaal deel uit maken van het leven' je daar ook allemaal zonder veel moeilijkheden mee kan omgaan. Dit zijn immers levensgebeurtenissen die je als mens vaak drastisch veranderen. Veel mensen ervaren dergelijke ervaringen als traumatisch en er is dus helemaal niets mis mee om hulp te zoeken om hier verandering in te krijgen en uitgesproken te krijgen wat niet gezegd kan worden.

Net omwille van de uiterst subjectieve beleving van gebeurtenissen in iemands leven, hecht ik in mijn werk (waarbij ik de psychoanalyse als oriënterend kader gebruik) zoveel waarde aan jouw unieke verhaal, deel ik mensen niet in categorieën in en werk ik niet met op voorhand uitgewerkte behandelboeken.

 

 • Heb jij iets meegemaakt wat voor jou erg ingrijpend was?
   

 • Iets dat je perplex deed staan?
   

 • Iets wat je vandaag klachten geeft die je hinderen in je dagelijkse functioneren?

Ik geloof dat wat je ook belemmert in het leven, er altijd mogelijk is om iets van verandering te bewerkstelligen.
Woorden en beelden kunnen geven aan dat wat voor jou precies zo ingrijpend is, valideert jouw ervaring. Het maakt het reëel and creëert mogelijkheden om hier op een of andere manier verandering in aan te brengen.
We kunnen niet verder gaan als we het onmogelijk uit te spreken gegeven kunnen uitspreken.
Als jijzelf of iemand die je na aan het hart ligt een ingrijpende gebeurtenis meemaakte waardoor hinder ontstaat in het dagelijkse leven, is het aangewezen een professional te zoeken die samen op weg gaat.
Het traject HET TRAUMA VOORBIJ zet je weer in beweging.
#inhoud
Tijdens dit 12-weken traject hebben we elke week een moment (max. 50 minuten) waarop we elkaar spreken. Indien het meer aangewezen is elkaar twee maal per week te spreken, dan kan dit ook en maken we daar twee maal per week dertig minuten van.
 
Afhankelijk van hoe de zaken lopen en van welke hindernissen we onderweg tegen komen, zal ik je ook uitnodigen om tussendoor aan de slag te gaan met wat zaken waarbij je letterlijk de handen uit de mouwen zal kunnen steken en in beweging komen.
Indien aangewezen kan het ook zijn dat we tijdens onze wekelijkse gesprekken al aan het werk gaan.
Tijdens het afstem-gesprek kunnen we onder andere samen bekijken wat de aanleiding is dat je dit traject zou willen starten, welke klachten je hebt, wat het is dat maakt dat je net nu - op dit moment - contact met me opneemt en wat je graag anders zou willen zien/ervaren. Ik luister graag naar wat jij nodig hebt.
Het is best mogelijk dat we tijdens het afstem-gesprek er nog niet helemaal uit zijn wat je exacte moeilijkheden zijn. Dat is geen probleem, we zetten dit uiterst belangrijke werk verder tijdens het traject.
Naar het einde van het traject toe bekijken we samen waar we geraakt zijn en bekijken we samen hoe het verder moet. Het is immers niet omdat het traject er op zit dat jouw spreek-momenten met mij dienen te stoppen. 
Tijdens onze gesprekken is er ruimte om te spreken voor jou om te spreken over wat je ook bezig houdt.
#praktisch

Hoewel ik begrip heb voor de vraag om tweewekelijks een sessie in te plannen, zie ik mensen enkel op wekelijkse basis. Psychotherapie werkt het best wanneer er een vertrouwelijke en zorgzame relatie kan worden opgebouwd. Naar mijn ervaring stellen wekelijkse sessies ons in staat om een ​​sterke en voldoende veilige relatie te creëren die ons in staat stelt om het werk te verdiepen en tot verandering te kunnen komen.

De moeilijkheden die je hebt zijn er nooit zomaar en opeens gekomen, het zal dan ook wat tijd vragen om te detecteren waar het werkelijk om gaat en veranderingen te bekomen. Elkaar slechts om de twee weken spreken vertraagt dit proces of maakt het onmogelijk echt tot de kern te komen.

#wat_haal_jij_er_uit
In alle eerlijkheid moet ik je vertellen dat ik jou niet kan garanderen dat jouw probleem wordt opgelost. Wij, therapeuten en psychologen, verkopen immers geen oplossingen. Wij gaan met jou samen op pad, beluisteren je woorden en doorheen dat werk komen we tot verandering. Verandering komt tot stand door reflectie, gedetailleerde discussie, aandacht voor hoe de dingen worden uitgesproken en wat niet wordt gezegd en het kunnen transformeren van emotioneel leed.

Veel mensen vragen ons om hun probleem 'op te lossen'. Het is echter nog maar de vraag wat dat dan wel voor jou betekent: 'je probleem oplossen'. En, wat is het échte probleem wat je last bezorgt? 

Elk proces is een uiterst persoonlijk proces dat voor iedereen anders verloopt. 'Psychotherapie' is algemeen genomen een formeel, professioneel proces betreft waarbij de nadruk gewoonlijk ligt op persoonlijke problemen van iemand, psychische stoornissen of emotioneel en psychisch lijden

Wat ik jou wel kan garanderen is dat: 

 • ik je onbevangen zal beluisteren

 • dit traject helder(der) zal maken hoe jij de wereld ervaart, handelt, wat er met je gebeurt en hoe dit tot problemen leidt.

 • we bekijken hoe jij omgaat met moeilijkheden in het leven.

 • we samen proberen te ontdekken wat het nu precies is wat er niet gaat.

 • ik je ten alle tijde au sérieux neem

 • ik voor een veilige, niet oordelende omgeving zorg

 • ik samen met jou op weg ga en gebruik maak van onze professionele relatie om diepgaand zaken aan te pakken

 • je meer inzicht zal krijgen in je problemen (waardoor verandering mogelijk wordt)

 • ik voor jou mogelijkheden creëer om te experimenteren met nieuwe denkwijzen, nieuw gedrag

​​

Dit traject helpt jou je te richten op hoe jij kan omgaan met de moeilijkheden in je leven, hoe je kan omgaan met veranderingen, een authentiek zelf kan ontwikkelen, betere relaties hebben en je algemeen 'goed' te kunnen voelen. 

Waar we precies zullen uitkomen valt niet te voorspellen. Dat het een boeiende reis wordt zeker en vast wel.

EXPAT PSYCHE

online coaching en therapie
 

rebekka@expatpsyche.be

+32 (0)486 920 134

Heb je een suggestie of feedback? Ik hoor het graag!